Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

Статті

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Михайленко Т.С.

Студентка 2-го курсу групи П-121

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і

Права МНТУ імені академіка Ю.Бугая

Науковий керівник к.ю.н., доцент Мірошниченко О.А.

Виплата страхового відшкодування

Оксана Редевич,
юрист Приватного
підприємства
«Юридична компанія «ТЕРРА»

Окремі проблеми правового регулювання виплати допомоги по вагітності та пологам на сучасному етапі.

Мірошниченко О. А., к.ю.н., доцент

ПП «Юридична компанія «ТЕРРА»

Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, про що зазначено у статті 1 Конституції України.

Суб’єктивне право особи на соціальний захист з боку держави належить до невід’ємних і невідчужуваних прав, зумовлених соціальною природою людини, її стосунками з суспільством та державою, до яких вона належить. Держава визнається соціальною, якщо в ній досить вагома увага приділяється розвитку соціального забезпечення.

Проблеми правового регулювання збереження конфіденційної інформації на сучасному етапі

Мірошниченко О.А.

к.ю.н., доцент

генеральний директор Юридичної компанії «Терра»

Права та обов’язки батьків і дітей.

Дюжова Т.О

Учениця 9 – В класу

загальноосвітнього навчального закладу №3

м. Чернігова

Науковий керівник: к. ю. н., доцент

Мірошниченко О.А.

    Проблемам правового регулювання прав та обов’язків батьків і дітей присвячені роботи багатьох провідних вчених, зокрема, Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Керецман В. Ю., Семерак О. С. та інших.

Деякі проблеми правового регулювання виплати заробітної плати найманим працівникам.

Савоста Л.О.,

провідний юрисконсульт

ПП «Юридична компанія «ТЕРРА»

Науковий керівник: к. ю. н., доцент

Мірошниченко О.А.

    Кожен має право на працю, на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом, на своєчасне одержання винагороди за працю. Саме такі положення закріплені в Основному Законі України [1].

Соціальне забезпечення громадян як одне з пріоритетних завдань держави на сучасному етапі.

Мірошниченко О.А.

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри Права України

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права

Реформування трудового права України як одне із невідкладних завдань держави.

Мірошниченко О.А.,

к.ю.н., доцент кафедри права України

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права

МНТУ імені академіка Ю. Бугая

Збір матеріалів