Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

Аліменти на утримання дитини

Відповідно до ч. 8 ст. 7 Сімейного кодексу України регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини.

Конституція України, як Основний Закон в державі, проголошує: «Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття». Одним з важливих прав дитини є її право на утримання, тобто забезпечення їй належного рівня життя, складовими якого виступають забезпечення повноцінного харчування, навчання, проживання, виховання. Цей обов’язок закріплений як у вітчизняному законодавстві (наприклад Конституції Україні, Сімейному кодексі України) так і на міжнародному (Конвенції про права дитини, іншими міжнародно-правовими договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Отже, згідно статті 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Одним із способів реалізації утримування дітей батьками є аліменти.

Що ж таке аліменти?

Аліменти (лат. alimentum — харчі, продовольство) — обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього (у нашому випадку саме утримання батьків своїх дітей).

Призначення аліментів регулюється Сімейним кодексом України. Аліменти можуть призначатися двома шляхами:

1) За домовленістю між батьками або з ініціативи одного з них:
- відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника. Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. (ст. 187 Сімейного кодексу України);
- договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. (ст. 189 Сімейного кодексу України).

2) За рішенням суду:
- визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини (ст. 183 Сімейного кодексу України);
- визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі (ст. 184 Сімейного кодексу України);
- якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі (ст. 184 Сімейного кодексу України).

Частина 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку окрім, коли розмір аліментів визначається у твердій грошовій сумі.

Хоча існують і суб’єктивні фактори, які впливають на розмір аліментів. Ними виступають: вік, стан здоров’я дитини, дієздатність та правоздатність платника аліментів, його матеріальне становище, наявність інших осіб на його утриманні (інших дітей, чоловіка, дружини, батька, матері) та ін.

Згідно ч.2 ст. 183 Сімейного кодексу України: якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

Викладено чітко та зрозуміло)

Викладено чітко та зрозуміло) Для мене наразі актуальне питання про стягнення заборгованості по аліментах з чоловіка на утримання дворічної доньки. Чи можна домовитися з вами про консультацію?

Доброго дня! Так,

Доброго дня! Так, звичайно.
Наша адреса: ПП "ЮК ТЕРРА"
м.Чернігів, вул. Мстиславська, б.9, оф.103,
Тел.: (0462)611-177; 777-030;
Моб. тел.:(063)121-70-27.
e-mail: ukterra@ukr.net