Пропустити навігацію.
Головна

ВИМОГИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ БУДУТЬ НАБЛИЖЕНІ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Планується привести законодавство у сфері охорони праці у відповідність з міжнародно-правовими зобов'язаннями України, передбаченими Угодою про асоціацію.

Проектом Наказу «Про затвердження Вимог безпеки і захисту здоров'я при використанні виробничого обладнання працівниками» оприлюднено Держпраці для громадського обговорення. Ним передбачається закріпити обов'язок роботодавця вживати заходів задля того, щоб виробниче обладнання, яке використовується працівниками, відповідало виконуваній роботі, чи було пристосоване для виконання роботи, не ставлячи під загрозу життя або здоров'я працівників.

Також при виборі виробничого обладнання роботодавець зобов'язаний враховувати конкретні умови праці та ризики щодо безпеки.

Промислове обладнання, яке надається працівникові і використовується ним, повинно бути технічно справним і відповідати вимогам технічних регламентів, а також мінімальним вимогам безпеки.

Роботодавець має також проводии моніторинг та оцінку технічного стану обладнання підвищеної небезпеки та нагляд за його безпечною експлуатацією.

Працівники мають бути озайомлені з:
- небезпекою, що може виникнути в робочій зоні або на майданчику при використанні промислового обладнання;
- небезпекою, пов'язану з промисловим обладнанням, розташованим в їх робочій зоні чи на майданчику;
- будь-якими змінами, що впливають на помислове обладнання.