Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

ВІДТЕПЕР ВІДКРИТИ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК МОЖНА БЕЗ ПЕЧАТОК ТА В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

Постановою НБУ від 25.10.2017 року № 106 передбачено спрощення процедури відкриття та ведення банківських рахунків (з 31.10.2017 року), що включає в себе:
- скасування обов'язку стосовно використання господарюючим суб'єктом печаток на документах (у т.ч. на розрахункових);
- дозвіл укладати договори про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, наприклад, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укласти договір;
- надання права клієнтам, які вже мають рахунки у відповідному банку, на відкриття таких рахунків у такому банку без особистої присутності, шляхом подання документів за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем;
- уступка права вимоги за договором банківського вкладу;
- введення норм по використанню при здійсненні операцій за рахунком фізичної особи зразка його підпису або довіреної їм особи, зазначеного в договорі банківського рахунку / договорі банківського вкладу / довіреності або іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку;
- визначається порядок відкриття та використання поточних рахунків фізичних осіб, чия цивільна дієздатність обмежена;
- визначається порядок відкриття фізичними особами - підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати та прирівняних до неї платежів та ін.