Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

ДО АДВОКАТСЬКОГО ЗАПИТУ МАЄ ДОЛУЧАТИСЯ ДВОСТОРОННЯ КОПІЯ ОРДЕРА

Згідно з Рішенням Ради адвокатів України від 04.08. 2017 року № 162 до адвокатському запиту слід прикладати копію ордера на надання правової допомоги з обох сторін - титульної та зворотньої, ооскільки саме таким чином копія ордера буде виступати цілісним документом, так як з його зворотного боку можуть вказуватися обмеження у повноваженнях адвоката, що передбачено Положенням про ордер на надання правової допомоги та порядку ведення реєстру ордерів.

Більше того, на копії ордера необхідно проставляти позначку «Згідно з оригіналом», особистий підпис адвоката чи керівника адвокатського об'єднання, його прізвище та ініціали, а також дату посвідчення копії.