Пропустити навігацію.
Головна

ДО ЗМІСТУ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВСТАНОВЛЕНО НОВІ ВИМОГИ

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.06.2017 р. № 2172 передбачаються нові додаткові вимоги до змісту договорів страхування життя, що укладені страховими компаніями з фізичними особами.

Відтепер договір страхування життя має містити:
- перелік застрахованих осіб, вигодонабувачів по кожному страховому ризику, передбаченому таким договором;
- кожен страховий ризик, за яким здійснюється страхування;
- розмір страхової суми/регулярних страхових виплат по кожному страховому ризику;
- сума страхової премії по кожному ризику та за договором загалом;
- періодичність виплати страхових премій;
- викупні суми на кожен рік дії договору;
- розмір інвестиційного доходу і порядок його розрахунку;
- розмір, умови і терміни проведення виплат у формі ануїтету;
- вичерпний перелік документів для отримання викупної суми, термін її виплати та відповідальність за несвоєчасну виплату;
- умови здійснення страхової виплати;
- умови перерахунку розміру страхової суми;
- порядок зміни страхувальника або страховика.

Страховики, які здійснюють страхування життя, мають привести уладені договори страхування життя у відповідність з вищвказаними умовами впродовж 3-х місяців з моменту набуття чинності даного Розпорядження.