Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

ЗА ЯКИХ УМОВ ОРГАНИ ВЛАДИ МАЮТЬ ПРАВО ВИКУПИТИ У ВЛАСНИКА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ?

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування згідно з наданими їм повноваженнями, можуть викупити земельну ділянку, що перебуває у приватній власності виключно для:
- забезпечення національної безпеки і оборони;
- будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
- розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
- розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
- будівництво захисних гідротехнічних споруд;
- будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
- створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
- розташування об'єктів природно-заповідного фонду.