Пропустити навігацію.
Головна

КЕРІВНИКИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ БУДУТЬ ПРИЗНАЧАТИСЯ СПЕЦКОМІТЕТОМ

Наказом Мінекономрозвитку від 05.05.2017 року № 667 затведжено Положення про Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств, згідно з яким вищевказаний Комітет буде займатися відбором кандидатур на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств. Персональний склад Комітету затверджується Мінекономрозвитку.

Формати роботи Комітету є засідання, на яких він розглядає пропозиції і документи, представлені комісією при Комітеті, заслуховує претендентів на посаду керівника підприємства, товариства, претендентів на посаду незалежних членів і представників держави.

Рішення Комітету з призначенням приймаються шляхом таємного або заочного голосування простою більшістю голосів та оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Міністр економічного розвитку і торгівлі на підставі рішення Комітету не пізніше ніж через 5 днів після його прийняття вносить КМУ пропозиції стосовно узгодження обраної кандидатури претендента на посаду керівника підприємства, товариства.