Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

НАБУВ ЧИННОСТІ ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

4 серпня 2018 року набуло чинності рішення НКЦПФР № 385, яким затверджено порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (далі - АТ).

Документ поширюється на всі АТ, окрім інститутів спільного інвестування, які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу.

Вказаний Порядок не поширюється на зміну розміру статутного капіталу АТ при приєднанні чи виділі.

Безпосередньо може здійснюватись переведення грошових зобов'язань в акції АТ шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості заздалегідь визначеному колу осіб (крім банків), або конвертація конвертованих облігацій в акції АТ шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості серед власників конвертованих облігацій (крім банків).

АТ користується правом збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу АТ у разі наявності викуплених товариством та/або іншим чином набутих акцій не допускається.

Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення про збільшення статутного капіталу до реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій та/або у разі наявності викуплених та/або іншим чином набутих АТ акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій.

АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу та публічну пропозицію у процесі емісії акцій у випадках, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).