Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

НА ЯКІ ЗМІНИ В ПЕРІОДИЧНОСТІ ПЕРЕВІРОК ОЧІКУВАТИ ПІДПРИЄМЦЯМ?

Як відомо, 10 травня 2018 року КМУ своєю Постановою № 342 затвердив Методику розробки критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що набуде чинності 12 червня 2018 року.

Дана Методика більш детальніше регулює вимоги для оцінки і визначення ступеня ризику від провадження такої діяльності, що забезпечить оптимальне перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) менш ризикових суб'єктів господарювання на більш ризикові.

Критерії визначаються на основі виявлених зв'язків між негативними наслідками (з урахуванням їх масштабу, причин (умов) і кількості) і відповідними кількісними і якісними показниками (характеристиками) господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Інформація про віднесення суб'єктів господарювання до ступеня ризику узагальнюється шляхом складання переліку у відповідній сфері господарської діяльності, з розташуванням їх в порядку зменшення сум балів. Такий перелік оновлюється щороку не пізніше 15 жовтня.

Періодичність планових перевірок встановлюється в залежності від ступеня ризику та може змінюватися в разі відсутності істотних порушень шляхом встановлення відповідного коефіцієнта (крім суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику).

Відомості про перелік суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності із вказуванням ступеня ризику будуть опубліковані на офіційному сайті відповідного органу державного контролю.