Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗМІН

Загальновідомо, що з 15 грудня 2017 року набрали чинності нові редакції процесуальних кодексів, а саме Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

Які основні зміни та нововведення вони містять для учасників судових процесів?

1) Нова система судоустрою в Україні
Ліквідуються вищі спеціалізовані суди - ВАСУ, ВГСУ та ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ.

2) Єдиний суд касаційної інстанції
Єдиним судом касаційної інстанції стає Верховний суд, який включає Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд, Касаційний господарський суд і Касаційний адміністративний суд, а також Велику палату ВСУ.
Окрім того, в Україні створюється Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

3) Нововведення в судових процесах:
- усі докази, що наявні у позивача, він має подати разом з позовом. При відсутності певних доказів, позивач про це має вказати в позові і разом з ним подати відповідні клопотання, направлені на їх одержання : виклик свідків, призначення експертизи, витребування документів тощо.
- підготовче судове засідання включає вирішення всіх процесуальних питань: виклик свідків, призначення експертизи, обсяг доказів, що підлягають доказуванню, витребування доказів, зміна предмета, підстав позову тощо. Після проведення підготовчого засідання такі питання можна вирішити в чітко визначених законом випадках, коли сторона доведе, що з об'єктивних причин подати не могла подати відповідне клопотання.
- позивач подає позов, відповідач подає відзив на позов разом з усіма наявними у нього доказами, позивач після ознайомлення з відзивом подає відповідь на відзив, а відповідач - заперечення на відповідь.
- у позовній заяві чи окремому додатку до нього позивач має право задати відповідачу до 10 питань по суті справи, на які відповідач зобов'язаний дати відповідь.
- поступово судові процеси планують перевести в електронний вигляд, в тому числі з можливістю подачі позовів та інших процесуальних документів, а також письмових та електронних доказів в електронному вигляді через спеціальну інформаційну систему, яка має бути створена та втілена в життя. Копії судових рішень будуть відправлятися учасникам процесів на електронну пошту, а за її відсутності, рекомендованим листом з повідомленням чи нарочно в суді.