Пропустити навігацію.
Головна

Перевірка первинних документів

Наказ Мінфіну від 03.06.2013 р. №574

Мінфін вніс зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Встановлено, що первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

У разі виявлення невідповідності первинного документа такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.