Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

Постанова суду від 02 серпня 2013

Справа № 825/2692/13-а

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

02 серпня 2013 року м. Чернігів

 

Чернігівський окружний адміністративний суд в складі:

 

головуючої судді Бородавкіної С.В.,
за участю секретаря Хрущ Т.М.,

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові, справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Октава" до Державної податкової інспекції у м. Чернігові Державної податкової служби про визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач 15.07.2013 звернувся до суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Чернігові Державної податкової служби і просить визнати незаконними та скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Чернігові Державної податкової служби від 27 червня 2013 року: №0003322200 та №0003312200.

Свої позовні вимоги мотивує тим, що до ДПІ у м. Чернігові було надано всі документи, що підтверджують реальність взаємовідносин з ТОВ "Хозстройсервіс" та ТОВ "ОВК-Технологія", також які підтверджують реальність факту продажу ТОВ "ВКФ "Октава" товарів, які відображені в накладних на загальну суму - 27524,00 грн. та 134588,48 грн. ТОВ «ВКФ «Октава» отримало від ТОВ "Хозстройсервіс" та ТОВ "ОВК-Технологія" оформлені належним чином податкові накладні на придбаний товар. Проте, при проведенні перевірки та викладенні висновків, ревізором ДПІ у м. Чернігові не було прийнято до уваги вищезазначені доводи, у зв'язку з чим ревізор прийшов до хибного висновку про те, що господарські операції ТОВ «ВКФ «Октава» з ТОВ «Хозстройсервіс» та ТОВ «ОВК-Технології» не мали реального товарного характеру. Таким чином, висновки, викладені в акті перевірки ДПІ у м. Чернігові, суперечать нормам податкового законодавства, оскільки під час проведення перевірки позивачем до ДПІ у м. Чернігові були подані належним чином оформлені податкові накладні, видані контрагентами, які згідно п. 201.10 ст.201 Податкового кодексу України є беззаперечною підставою для нарахування податку, що відноситься до податкового кредиту. Згідно акту перевірки ДПІ у м. Чернігові вбачається, що у ТОВ «ВКФ «Октава» маються податкові накладні, які оформлені належним чином без будь-яких порушень. Також в акті перевірки взагалі нічого не зазначено про неправильне визначення суми податку, що підлягає сплаті до державного бюджету, або порушення строків оплати.

Представники позивача позовні вимоги просили задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача позовні вимоги не визнав та пояснив, що згідно інформаційних даних існують розбіжності по податковому кредиту між ТОВ "ВКФ"ОКТАВА" та ТОВ "Хозстройсервіс" за квітень 2012 р. на суму ПДВ 3833,33 грн., за травень 2012 р. на суму ПДВ 4587,00 грн., та між ТОВ "ВКФ"ОКТАВА" та TOB "ОВК- Технологія" за липень 2012 р. на суму ПДВ 20985,05 грн., за серпень 2012 р. на суму ПДВ 1446,38 грн. Дана розбіжність встановлена відповідно до актів перевірок: №1286/224/31154791 від 12.11.2012 року «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Хозстройсервіс» з ТОВ «Медіа-Ресурс» за квітень 2012 року з питань правильності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту», №151/224/31154791 від 12.10.12 «Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ «Хозстройсервіс» щодо документального підтвердження господарських відносин із ТОВ «Гротто» їх реальності та повноти відображення в обліку за травень 2012 року», якими не підтверджено реальність здійснення господарських відносин, відсутність об'єктів оподаткування та неможливість реального здійснення платником податків операцій по ланцюгу поставки. Та відповідно до акту від 11.10.2012 р. №1155/226/34364633 «Про неможливість проведення зустрічної звірки TOB "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків їх реальності та повноти відображення в обліку з 01.07.2012 р. по 31.08.2012 р.», яким встановлено, що у TOB "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" відсутній факт реального вчинення господарських операцій з 01.07.12 р. по 31.08.12 р. У зв'язку з зазначеним, документи отримані ТОВ "ВКФ"ОКТАВА" від ТОВ «Хозстройсервіс» та ТОВ"ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" не можуть мати податкових наслідків.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов належить задовольнити виходячи з наступного.

Працівниками ДПІ у м. Чернігові була проведена документальна позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Октава" з питань достовірності, повноти нарахування податку на додану вартість за квітень-травень 2012 року по взаємовідносинах з ТОВ "Хозстройсервіс", а також за липень-серпень 2012 року по взаємовідносинам з ТОВ "ОВК-Технологія" та податку на прибуток за відповідний період, за результатами якої складено акт №1394/22/14224832 від 14.06.2013 (а.с.17-31).

Перевіркою було встановлено наступні порушення:

  1. п.14.1.27 п.14.1 ст.14, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134., п.138.1 ст.138, пп.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями), що призвело до заниження податку на прибуток всього у сумі 32395,00 грн., у т.ч. за І півріччя 2012 року в розмірі 8841,00 грн., за 9 місяців 2012 року в розмірі 32395,00 грн.;
  2. п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст. 198, п.200.1, п.200.2 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями), що призвело до заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет всього в розмірі 30851,00 грн., в т.ч. за: квітень 2012 року - 3833,00 грн., травень 2012 року - 4587,00 грн., липень 2012 року - 20985,00 грн., серпень 2012 року - 1446,00 грн.

На підставі акта перевірки відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення від 27 червня 2013 року: №0003322200, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на 38564,00 грн., з них: +30851,00 грн. - за основним платежем та 7713,00 грн. - за штрафними санкціями (а.с.40); №0003312200, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств на 40494,00 грн., з них: +32395,00 грн. - за основним платежем та 8099,00 грн. - за штрафними санкціями (а.с.41).

Не погоджуючись з винесеним ДПІ у м. Чернігові ДПС актом перевірки, позивач подав до Державної податкової служби у Чернігівській області скаргу від 18.06.2013 №37 (а.с.32-33), однак у відповіді на скаргу Державної податкової служби у Чернігівській області від 25.06.2013 №8792/10/22-214 зазначено, що заперечення не враховані при винесенні податкового повідомлення-рішення (а.с.35-39).

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська діяльність здійснюється у загальній економічній сфері, а тому має суто економічні властивості, що неможливо без вартісної оцінки і взаємооцінки, еквівалентності обміну, відповідних обчислень і розрахунків. Тому така ознака результатів господарської діяльності, як цінова визначеність, наявна в абсолютній більшості випадків, хоча в некомерційній господарській діяльності можливе безкоштовне надання результатів останньої.

Відповідно до п.п.14.1.27 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником)

Розділом ІІІ Податкового кодексу України врегульовані питання, пов'язані з обчисленням та сплатою податку на прибуток.

Відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 - 137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу.

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Відповідно до п.п.139.1.1 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України не включаються до складу витрат витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності.

Отже, до складу валових витрат можуть бути віднесені витрати, які безпосередньо пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг).

Розділом V Податкового кодексу України врегульовані питання, пов'язані з обчисленням та сплатою податку на додану вартість.

Відповідно до п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

    а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

    б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

    а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

    б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

    в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

    г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Відповідно до п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Відповідно до п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Відповідно до п.201.6 ст.201 Податкового кодексу України податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Відповідно до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Частинами 1 та 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні і зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов'язкові реквізити: назва документа; дата і місце складання; назва підприємства, від імені якого складається документ; зміст і обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що мають можливість ідентифікувати особу, які брала участь у здійсненні господарської операції.

Отже, на підтвердження включення сум коштів до складу валових витрат та сум ПДВ до складу податкового кредиту необхідні документи, оформлені відповідно до вимог, встановлених ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема: документи, що підтверджують факт отримання послуг від іншої особи та документи, що підтверджують зв'язок понесених витрат з господарською діяльністю платника податку.

Про відсутність реального характеру відповідних операцій можуть свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема, про наявність таких обставин:

    - неможливість здійснення платником податку зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

    - відсутність у платника податку необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;

    - облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов'язані з виникненням права на податковий кредит або бюджетне відшкодування, якщо для даного виду діяльності також потрібне здійснення і облік інших господарських операцій;

    - здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, які не вироблялися або не могли бути вироблені в обсязі, зазначеному платником податку в документах обліку.

    Основними видами господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Октава" є: роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, неспеціалізова оптова торгівля (а.с.132). Відповідно до свідоцтва Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Октава" є платником податку на додану вартість (а.с.16).

Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Октава" було придбано товари у Товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЗСТРОЙСЕРВІС" на підставі:

    - рахунків: від 28.05.2012 на загальну суму 15030,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2505,00 грн.; від 30.05.2012 на загальну суму 12494,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2082,34 грн.; від 10.04.2012 на загальну суму 23000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 3833,33 грн. (а.с.59-61);

    - накладних: від 30.05.2012 №66 на загальну суму 15030,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2505,00 грн.; від 31.05.2012 №75 на загальну суму 12494,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2082,34 грн.; від 10.04.2012 №65 на загальну суму 23000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 3833,33 грн.; від 29.11.2011 №64 на загальну суму 61255,00 грн., в т.ч. ПДВ - 10209,17 грн. (а.с.56-58,139).

Позивач належним чином розрахувався на придбаний товар у безготівковій формі, що підтверджується платіжними дорученнями від 10.04.2012 №158, від 30.05.2012 №219, від 31.05.2012 №225 (а.с.66-67).

Товариством з обмеженою відповідальністю "ХОЗСТРОЙСЕРВІС" було виписано податкові накладні: від 10.04.2012 №65 на загальну суму 23000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 3833,33 грн.; від 30.05.2012 №66 на загальну суму 15030,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2505,00 грн.; від 31.05.2012 №75 на загальну суму 12494,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2082,34 грн.; від 29.11.2011 №64 на загальну суму 61255,00 грн., в т.ч. ПДВ - 10209,17 грн. (а.с.44-47,140).

Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Октава" було придбано листи свинцеві 4мм та 2мм у Товариства з обмеженою відповідальністю "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" на підставі:

    - рахунків-фактури: від 04.07.2012 на загальну суму 61742,70 грн., в т.ч. ПДВ - 10290,45 грн.; від 07.07.2012 на загальну суму 33167,52 грн., в т.ч. ПДВ - 5527,92 грн.; від 31.07.2012 на загальну суму 39678,26 грн., в т.ч. ПДВ - 6613,04 грн. (а.с.62-64);

    - накладних: від 16.07.2012 №38 на загальну суму 94910,22 грн., в т.ч. ПДВ - 15818,37 грн.; від 09.08.2012 №130 на загальну суму 39678,26 грн., в т.ч. ПДВ - 6613,04 грн. (а.с.54-55).

Позивач належним чином розрахувався на придбаний товар у безготівковій формі, що підтверджується платіжними дорученнями від 04.07.2012 №267; від 07.07.2012 №275, №276; від 09.07.2012 №278; від 10.07.2012 №280; від 31.07.2012 №309; від 21.08.2012 №338 (а.с.68-74).

Товариством з обмеженою відповідальністю "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" було виписано податкові накладні: від 04.07.2012 №12 на загальну суму 55400,00 грн., в т.ч. ПДВ - 9233,33 грн.; від 07.07.2012: №23 на загальну суму 6342,70 грн., в т.ч. ПДВ - 1057,12 грн.; №24 на загальну суму 14557,30 грн., в т.ч. ПДВ - 2426,22 грн.; від 09.07.2012 №33 на загальну суму 10000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 1666,67 грн.; від 10.07.2012 №38 на загальну суму 8610,22 грн., в т.ч. ПДВ - 1435,04 грн.; від 31.07.2012 №152 на загальну суму 31000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 5166,67 грн.; від 21.08.2012 №130 на загальну суму 8678,26 грн., в т.ч. ПДВ - 1446,38 грн. (а.с.47-53).

Господарські операції з придбання товарів було відображено в бухгалтерському обліку товариства, що підтверджується відомостями обліку розрахунків з постачальниками (а.с.107-108) та в податковому обліку, що підтверджується податковими деклараціями з податку на додану вартість за квітень, травень, липень, серпень 2012 року, та реєстрами виданих та отриманих податкових накладних (а.с.141-145,149-168).

Доставка товарів здійснювалась за рахунок контрагентів.

Деталями, придбаними у ТОВ "ХОЗСТРОЙСЕРВІС" згідно видаткової накладної від 30.05.2012, позивач доукомплектував ферритометр МФ-510 (акт доукомплектації, характеристики ферритометра МФ-510 (а.с.101-106, а.с.147-148)), який був придбаний у того ж контрагента згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2011 №19 (а.с.146).

Відповідно до п.1.1 договору від 28.11.2011 Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві наступні прилади: ферритометр МФ-510 в кількості однієї одиниці (неповної комплектації); дозиметр ДРГ-01Т1 в кількості однієї одиниці.

Відповідно до п.3.1 договору Постачальник здійснює поставку, зазначеного в п.1.1 договору обладнання, на протязі двох днів з моменту 100% передоплати (зарахування коштів на р/р Постачальника) за поставлене обладнання.

Відповідно до п.3.3 транспортні витрати пов'язані з поставкою вищезазначеного обладнання, за рахунок Постачальника.

Придбаний у ТОВ "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" та ТОВ "ХОЗСТРОЙСЕРВІС" товар було використано в господарській діяльності товариства, а саме продано ЗАТ "Сервісний центр Вентиляції та Кондиціонування Повітря" на підставі: видаткових накладних від 25.04.2012 №5, від 31.05.2012 №7, від 17.07.2012 №9, від 10.08.2012 №10, від 30.05.2012 №6.

Для доставки товарів своїм покупцям позивач використовує власний транспорт марки DAEWOO, моделі FSO LANOS TF69Y, реєстраційний номер СВ3265АН, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (а.с.138).

Згідно свідоцтва про право власності позивач має у власності приміщення аптеки загальною площею 69,6 кв.м, за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, пр. Миру, вул. Леніна, буд.161, де є складське приміщення для зберігання товару (а.с.136-137).

На момент здійснення позивачем господарських операцій ТОВ "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" та ТОВ "ХОЗСТРОЙСЕРВІС" були належним чином зареєстровані в якості суб'єктів господарювання у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с.94-98) та були платниками ПДВ (а.с.99-100).

Таким чином, суд вважає, що господарські операції з придбання товарів між позивачем та ТОВ "ХОЗСТРОЙСЕРВІС" в квітні-травні 2012 року, ТОВ "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" в липні-серпні 2012 року мали реальний характер, оскільки придбання товару, зазначеного у податкових та видаткових накладних, відбулось з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Октава", наявні всі належні первинні документі, які підписані та скріплені печатками сторін та мають всі реквізити, як того вимагає чинне законодавство України, і які вимагаються від покупця законодавством і підтверджують реальність господарських операцій, які є підставою для формування податкового обліку, також господарські операції спричинили реальні зміни майнового стану платника податків.

    Як на підставу нікчемності правочинів позивача з контрагентами податковий орган посилається на акти перевірки №1286/224/31154791 від 12.11.2012 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Хозстройсервіс» з ТОВ «Медіа-Ресурс» з питань правильності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту за квітень 2012 року, №151/224/31154791 від 12.10.12 про результати проведення зустрічної звірки ТОВ «Хозстройсервіс» щодо документального підтвердження господарських відносин із ТОВ «Гротто» їх реальності та повноти відображення в обліку за період за травень 2012 року, якими не підтверджено реальність здійснення господарських відносин, встановлено відсутність об'єктів оподаткування та неможливість реального здійснення платником податків операцій по ланцюгу поставки. Та на акт перевірки №1155/226/34364633 від 11.10.2012 про неможливість проведення зустрічної звірки TOB "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" щодо документального підтвердження господарських відносин, із платниками податків їх реальності та повноти відображення в обліку з 01.07.2012 по 31.08.2012, яким встановлено відсутність факту реального вчинення господарських операцій з 01.07.12 по 31.08.12.

Проте, суд зазначає, що викладені в акті обставини, не є підставою вважати правочини нікчемними, або такими, що не відбувся, та не спростовують реальності виконання господарських операцій, оскільки при дослідженні факту здійснення господарської операції оцінюватися повинні, перш за все, відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку. Фактично, висновок про не підтвердження реальності здійснення господарських операцій, зроблено без дослідження договорів, первинних та інших документів ТОВ "ОВК-ТЕХНОЛОГІЯ" та ТОВ "ХОЗСТРОЙСЕРВІС".

Відповідачем також не було обґрунтовано належним чином і доведено у встановленому законом порядку, що угоди порушують публічний порядок, суперечать моральним засадам суспільства та спрямовані на заволодіння майном держави.

Крім того, податковий орган не подав жодних доказів на підтвердження того, що позивач діяв без належної обачності й обережності і йому мало бути відомо про порушення, які допускали його контрагенти, а також не зазначено інших обставин, які могли б свідчити про недобросовісність позивача. Також не доведено та не надано доказів, які б свідчили про наявність обставин, що виключають обґрунтованість заявленої позивачем податкової вигоди - як-то безтоварний та/або фіктивний характер здійснених операцій.

Суд погоджується з посиланням позивача на рішення Європейського суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України (2007 рік, заява №803/02), «Булвес» АД проти Болгарії (2009 рік, заява №3991/03) і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010 рік, заява №6689/03), якими визначено, що платник ПДВ не повинен нести відповідальності за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо платник ПДВ не знав про такі зловживання і не міг про них знати. В законодавстві України також закріплено принцип персональної відповідальності, згідно якого особа має нести відповідальність за вчинені нею правопорушення, а не за правопорушення інших осіб.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Всупереч наведеним вимогам відповідач, як суб'єкт владних повноважень, не довів правомірності прийнятих ним податкових повідомлень-рішень від 27 червня 2013 року: №0003322200 та №0003312200.

Встановивши, на підставі досліджених доказів та їх правової оцінки, підтвердження відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами надання контрагентами позивачу товару, суд вважає, що позивачем не було порушено вимог Податкового кодексу України, а тому позовні вимоги про визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень Державної податкової інспекції у м. Чернігові Державної податкової служби від 27 червня 2013 року: №0003322200 та №0003312200, з підстав наведених позивачем у позовній заяві, належить задовольнити.

Керуючись статтями 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов задовольнити.

Визнати незаконними та скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м.Чернігові Державної податкової служби від 27 червня 2013 року: №0003322200 та №0003312200.

Стягнути з Державного бюджету України (р/р 31216206784002, код 38054398, отримувач: УК у м.Чернігові/ м.Чернігів/ 220300, банк отримувача: ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Октава" (код ЄДРПОУ 14224832) судові витрати в сумі 115,00 грн.

Постанова набирає законної сили та може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, передбачені статтями 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя С.В. Бородавкіна