Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ПІДПИСАНО ЗАКОН ПРО СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

20 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» № 2418-VIII.

Так, в Закон «Про депозитарну систему України» введено поняття «номінальний утримувач» - іноземна кредитна організація, зареєстрована в державі - члені ЄС або яка є членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), яка відповідає встановленим НКЦПФР вимогам, і відповідно до законодавства держави, в якій зареєстрована фінансіва установа, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів і реєстрації переходу права власності на цінні папери, в т.ч. в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

Встановлено, що рахунок в цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземної фінансової установи на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача. Рахунок не може бути відкритий іноземному фінустанові з високим рівнем ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.

На рахунку депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які враховуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями номінального утримувача.

Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі кілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.

Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників і їх цінні папери, операції з ними у випадках, встановлених законом. Депозитарна установа повинна повідомляти Комісію про виявлені факти порушення вимог про розкриття інформації.

У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації Комісія має право заборонити або обмежити на термін до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку.

Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача повинно бути цілим числом і не може бути негативним.