Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

РОЗ'ЯСНЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ: ВИПАДКИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ

Верховним Судом було надано роз'яснення щодо зловживання процесуальними правами за Цивільним процесуальним кодексом України.

Так, Верховний суд дійшов висновку, що суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню цивільного судочинства, наприклад:
- подання скарги на рішення, що не підлягає оскарженню, не є чинним чи дія якого закінчилася;
- подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено, за відсутності інших підстав або нових обставин;
- заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, що спрямовані на затягування чи перешкоджання розгляду справи;
- подання кількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання кількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав;
- вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ;
- подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер;
- необґрунтоване чи штучне об'єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією ж метою;
- укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі.