Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

РОЗ’ЯСНЕННЯ ВІД ДФС: КОЛИ ЗАСНОВНИК МАЄ ПРАВО ПІДПИСУВАТИ ПОДАТКОВУ ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА?

Згідно з Законом України від 15.05.2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (зі змінами та доповненнями) відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ) та передаються до інформаційних систем ДФС у порядку інформаційної взаємодії.

Вимоги щодо складання податкової декларації врегульовано на рівні ст. 48 ПК України.

Пунктом 48.5 ст. 48 ПК України передбачено, що податкова декларація має бути підписана: керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

Отже, засновник, щоє керівником юридичної особи відповідно до установчих документів, організаційно-правової форми, рішення власника (власників) юридичної особи та про якого як про керівника юридичної особи внесені відомості до ЄДРПОУ, може підписувати податкову декларацію.