Пропустити навігацію.
Головна

Студенти-стажисти на підприємстві

  01 січня 2013 року запрацював новий Закон про зайнятість. Зокрема, він передбачив можливість проходження стажування на підприємствах студентами вищих та учнями професійно-технічних навчальних закладів (далі – ВНЗ та ПТНЗ)

  На виконання норм даного закону Кабінетом Міністрів України було затверджено Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях №20 від 16.01.13 р..

Особливості стажування

 • Стажування такі особи проходять у вільний від навчання час.
 • Стажуватися студенти та учні можуть виключно за тією професією (спеціальністю), освіту за якою вони здобувають.
 • Договір про стажування укладається між підприємством та студентами ВНЗ та учнями ПТНЗ. Зробити це можна лише тоді, коли останні здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.
 • Приватні підприємці не можуть укладати договори про стажування.

  Зверніть увагу! Строк стажування обмежено шістьма місяцями.

  Якщо студент чи учень бажає пройти стажування, йому слід подати керівникові підприємства:

 • заяву за установленою формою;
 • копію паспорта;
 • копію документу про освіту (за наявності);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • медичну книжку – коли йдеться про стажування за професією згідно з Переліком № 559;
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду – у разі потреби та відповідно до вимог постанов №№ 1238 та 1465;
 • трудову книжку (якщо вона в студента є);

  Після подання перелічених документів за домовленістю сторін укладають договір про стажування.

  При цьому керівнику підприємства слід:

 • затвердити індивідуальну програму стажування (яку було розроблено спільно зі стажистом);
 • видати наказ про стажування, у якому зазначити строки та місце його проходження (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також керівника стажиста.

Робота стажиста має багато ознак трудових відносин.

  Серед них:

 1. стажисту надають робоче місце (пп.2 п.7 Типового договору). А його, як відомо, надають виключно в рамках трудових відносин;
 2. перед допуском до роботи зі стажистом слід провести інструктаж з охорони праці (пп.5 п.7 Типового договору);
 3. стажисту виплачують зарплату в разі виконання професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою стажування (ст. 29 Закону про зайнятість та пп. 7 п. 7 Типового договору);
 4. стажист зобов’язаний дотримуватися вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку, установлених на підприємстві, та умов колективного договору (п.9 Типового договору);
 5. запис про стажування вносять до трудової книжки.


Однак зарплату стажисту можуть і не платити (якщо він не виконує професійної роботи).