Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

СХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО СТВОРЕННЯ КРЕДИТНОГО РЕЄСТРУ

6 лютого 2018 року, ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру НБУ та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» (проект № 7114-д), згідно з яким НБУ одержить повноваження стосовно формування, а також ведення кредитного реєстру на основі даних від банків та ФГВФО про позичальників.

Так,відтепер, банк має подати в кредитний реєстр такі дані:
- відомості, що ідентифікують боржника;
- інформацію про умови кредитної операції і виконанні зобов'язань за кредитною операцією;
- інформацію про приналежність боржника до пов'язаних з банком особам;
- інформацію про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцією, в т.ч. поручительством (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання, вид забезпечення);
- іншу інформацію про боржника - юрособи (вид економічної діяльності боржника, приналежність до групи юридичних осіб, приналежність до групи пов'язаних контрагентів, відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше % статутного капіталу юридичної особи і т.д.).

Встановлено, що НБУ надає банкам доступ до інформації кредитного реєстру про кредитні операції боржника, загальна заборгованість якого перед одним банком (за основною сумою та процентами), згідно з даними кредитного реєстру, дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, встановленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним). Така інформація надається банку тільки про боржників, якщо вони є боржниками (і / або їх пов'язаними особами) цього банку, або при наявності документально підтвердженого звернення особи про намір здійснити активну операцію з цим банком.

Фонд гарантування вкладів повинен буде надавати дані для Кредитного реєстру про кредитні операції банків, які виводяться ним з ринку.

Позичальник, інформація про який включена до реєстру, отримає право доступу до неї, він зможе зажадати внести зміни в таку інформацію в разі незгоди з її змістом.

НБУ повинен буде надати позичальнику за його зверненням інформацію про нього та вживати всіх заходів щодо виправлення банками недостовірної інформації.

Прийнято Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Парламент України проголосував за законопроект №4666 "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Новий закон включає регулювання питання збільшення та скорочення статутного капіталу товариства, порядок виплати дивідендів, проведення загальних зборів, яке може скликатися згідно з статутом та з ініціативи виконавчого органу товариства, на вимогу наглядової ради або учасників, які володіють від 10% статутного капіталу.

Також, згідно з документом, вартість частки ТОВ встановлюватиметься за станом на день перед зборами учасників, де було прийнято рішення про виключення члена з товариства. У перехідних положеннях Закону також наявні норми про примусовий викуп частки учасником товариства.