Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

У ВРУ ЗАРЕЄСТРУВАНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

У ВРУ зареєстровано законопроект під назвою «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії», відповідно до якого підготовку юристів в Україні провадитимуть правничі школи, що будуть перебувати у підпорядкуванні ЦОВВ у сфері освіти і науки (класичні університети, профільні університети), та приватні вищі навчальні заклади.

Підготовка правника здійснюватиметься в рамках магістерського рівня вищої освіти.

Ступінь магістра права здобуватиметься на основі повної загальної середньої освіти і присуджується в результаті успішного засвоєння відповідної освітньої програми, обсяг якої становить не менше 300 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Правничі школи здійснюватимуть підготовку правників лише в межах денної форми навчання.

Правничими професіями в Україні є суддя, адвокат, прокурор та нотаріус.
Для отримання правничих професій передбачено складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «право», правом на який володітимуть
особи, які завершили навчання у правничій школі, успішно засвоїли відповідну освітню програму, обсяг якої становить не менше 300 кредитів ЄКТС, підготували та захистили магістерську роботу.

За умови успішного складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «право» особа отримуватиме диплом магістра державного зразка за спеціальністю «право».

Якщо даний законопроект буде прийнятий, то українські ВНЗ, які нині здійснюють підготовку юристів, доведеться одержувати нові ліцензії, цей процес триватиме 2 роки та також 5 років відводиться на те, аби ВНЗ перебудувалися на підготовку правників відповідно до даногозаконопроекту.

Викладати у таких вишах зможуть лише особи, хто вільно володіє хоча б однією з офіційних мов Ради Європи.