Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

Що потрібно знати при укладенні договору?

Будь-яка господарська операція зазвичай починається з укладення договору. Складаючи договір, насамперед звертайте увагу на те, хто є вашим контрагентом (юридична або фізична особа), на його податковий статус, а також на повноваження особи, яка підписує документ. Адже від цього залежить багато чого: в якій формі укладати договір, які умови і реквізити треба в нього включити, які податкові наслідки і економічна вигода господарської операції . У цій консультації розглянемо основні правила укладання договору.

Сформулюємо основні правила, яких необхідно дотримуватися при укладанні договору, керуючись при цьому ст. 203 ГК:
1. Договір повинен бути укладений у встановленій законом формі.
2. Особи, що укладають договір, повинні мати необхідний обсяг повноважень і володіти відповідною дієздатністю, необхідної для здійснення даної угоди.
3. Зміст договору не повинен суперечити чинному законодавству, а повинен відповідати всім його вимогам (в т.ч. про наявність істотних умов).
4. Договір повинен бути спрямований на реальне настання обумовлених ним правових наслідків, а волевиявлення кожної зі сторін договору має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Форма договору

Договори можуть укладатися в усній або письмовій формі. Нерідко договори, складені в письмовій формі, підлягають також нотаріальному посвідченню та / або державній реєстрації.

Усна форма договору застосовується в тих випадках, коли укладається договір, який повністю виконується в момент його укладення (наприклад, в роздрібній торгівлі). Однак якщо покупцем (отримувачем послуги) за усним договором виступає юридична особа, то продавець (виконавець) зобов'язаний видати йому документ, що підтверджує підставу для придбання та суму отриманих грошей, наприклад, рахунок-фактуру, накладну на товар і т.д. (ст. 206 ЦК).

Письмова форма договору (ст. 208 ЦК) є обов'язковою для договорів, що укладаються:
• між юридичними особами;
• між фізичною та юридичною особою (крім договорів, які повністю виконуються в момент їх вчинення);
• між фізичними особами на суму, що перевищує 20 НМДГ (340 грн.).

Крім того, письмова форма є обов'язковою, коли це прямо передбачено законодавством (наприклад, договір про неустойку повинен бути в письмовій формі).

Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо:
• сторонами підписаний єдиний документ з назвою «Договір», в якому зафіксовані всі істотні умови і на якому є підписи обох сторін;
• сторони обмінялися письмовими документами (наприклад, відбувся обмін листами, телеграмами, рахунками, нарядами). При такому способі оформлення договору важливо пам'ятати, що письмові документи обов'язково містять всі істотні умови договору і повинні бути підписані повноважними представниками сторін.

Зміст договору.

Зміст договору становлять його умови. Один з принципів договірних відносин - свобода договору (ст. 627 ЦК) - полягає, зокрема, в свободі визначення умов договору. Проте сторони договору не так вже й вільні у виборі умов, адже будь-який договір повинен містити істотні умови. Якщо в договорі відсутня одна з обов'язкових істотних умов, він може бути визнаним неукладеним.

Згідно ст. 638 ГК істотними є:
• умови про предмет договору;
• умови, визначені як істотні законом або необхідні для договорів даного виду.
• всі умови, на наявності яких наполягає хоча б одна зі сторін договору.

Для господарського договору обов'язковим є також дотримання вимоги ст. 180 ХК про наявність у ньому таких істотних умов, як предмет, ціна та строк дії.

Найчастіше закон не наполягає на обов'язковому застосуванні типових форм договорів, тоді ці форми використовуються як рекомендовані, щоб полегшити процес складання договору. Наприклад, приблизна форма договору підряду в капітальному будівництві затверджена Наказом №3. Використовувати цю форму зовсім необов'язково, але вона допоможе при підготовці зазначеного договору підряду.

Дякую за цікаву консультацію.

Дякую за цікаву консультацію.