Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

Особливості укладання договору дарування

  Відповідно до статті 717 Цивільного кодексу України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні(обдарованому) безоплатно майно у власність. Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Згідно статті 182 Цивільного кодексу України право власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації.

  Для посвідчення договору дарування квартири або частини квартири нотаріусу необхідно надати такі документи:

 • паспорт громадянина України,
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
 • національний паспорт іноземця,
 • посвідка на постійне проживання.
 • особа до 16 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним із них) того, що особа є їх дитиною;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 • представниками сторін договору або однієї із сторін, подаються також документи, які підтверджують їх повноваження.

  Якщо майно яке відчужується належить на праві спільної сумісної власності, нотаріусу необхідно надати заяву про згоду другого з подружжя на відчуження майна, справжність підпису на якій засвідчена нотаріально.

  Якщо дарувальник удова/удівець, крім свідоцтва про одруження або про шлюб подається свідоцтво про смерть.

  Для підтвердження факту, що майно набуто одним із подружжя під час окремого проживання з другим з подружжя, у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин, подається копія рішення суду, що набрало законної сили.

  Для визнання особистою приватною власністю одного з подружжя майна, яке відчужується, крім правостановлювального документу на нерухоме майно долучається витяг з Державного реєстру речовин прав на нерухоме майно.

  Для визначення вартості квартири або її частини надається звіт про оцінку майна.

  З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування квартирою або її частиною нотаріусу подається довідка про склад сім’ї житлово-експлуатаційної організації.

  У випадку коли з поданих відчужувачем документів виявлено, що право власності або користування квартирою або її частиною мають малолітні, неповнолітні діти або недієздатні чи обмежено дієздатні особи нотаріусу подається дозвіл органу опіки та піклування уформі витягу з рішення відповідної районної, районної у місті державної адміністрації, відповідного виконавчого органу, міських районних у містах, сільських, селещних рад.

  У разі обтяження відчужуваного майна іпотекою подається згода іпотекодержателя, якщо це не заборонено іпотечним договором.

  Договори про відчуження майна платником податків, активи якого перебувають у податковій заставі договір посвідчується за умови письмової згоди відповідного податкового органу.

  Право власності обдарованого на дарунок виникає з моменту його прийняття. Прийняттям дарунку вважатиметься отримання обдарованим примірника договору після його нотаріального посвідчення та державної реєстрації прав власності на дарунок в Державному реєстрі прав.

  Для реєстрації прав власності на дарунок в Державному реєстрі прав обдарований в день посвідчення договору подає нотаріусу:

 • заяву встановленої форми;
 • квитанцію про сплату державного мита;
 • квитанцію за надання витягу з Державного реєстру прав;
 • паспорт;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • договір дарування квартири або її частини;

  У разі якщо від імені обдарованого діє представник за довіреністю подається:

 • довіреність;
 • паспорт;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженої особи;
 • копія документа, що посвідчує особу, яку вона представляє;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків такої фізичної особи.