Пропустити навігацію.
Головна

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради прийняв рішення про заборону розміщення виносних рекламних конструкцій в Чернігові.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради прийняв рішення про заборону розміщення виносних рекламних конструкцій в Чернігові. Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Стягнення на тих, хто порушує місцеві правила благоустрою, будуть накладатися відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про рекламу».

Уряд на засіданні 29 квітня затвердив постанову.

Уряд на засіданні 29 квітня затвердив постанову «Про внесення змін до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», розроблену Мінрегіоном.

29 квітня 2015 року набирає чинності ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення

В якому Верховна Рада України постановляє:

1)Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2011 р., № 46, ст. 512; 2014 р., № 44, ст. 2040) такі зміни:
а)абзац перший частини другої статті 35 викласти в такій редакції:

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №0939 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо (щодо реструктуризації кредитних зобов`язань з іноземної валюти в гривню)".

Документ встановлює, що кредитор-банк має право списати за рахунок створених страхових резервів суму збитків, які виникли внаслідок анулювання (прощення), відповідно до закону "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню", фізичним особам-позичальникам частини боргу.

7 квітня 2015 року Закон України № 292-VIII Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо періодичності, строків виплати допомоги по безробіттю.

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171 із наступними змінами) доповнити частинами десятою і одинадцятою такого змісту:

"10. Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 23 цього Закону.

Звільнення від військової служби студентів денної форми навчання

24 квітня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 277-VIII, яким звільняються від військової служби за мобілізацією в особливий період студенти, аспіранти та докторанти денної форми навчання.

Документом вносяться зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

Наші юристи виграли справу.

Наші юристи виграли справу у ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ», про визнання зобов’язань за договором кредиту, іпотеки, поруки такими, що припинилися та скасування обтяження.

Прем’єр Міністр України, А.ЯЦЕНЮК, 28 лютого 2015 р. підписав постанову Кабінету Міністрів України ,, Про удосконалення порядку надання житлових субсидій,,.

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Затвердити згідно з додатками 1, 2 форми бланків:
заяви про призначення житлової субсидії;
декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Президент підписав Закон щодо посилення соціального захисту демобілізованих.

Президент Петро Порошенко підписав Закон, який регулює деякі питання соціального захисту громадян. Закон № 259-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації» був ухвалений Верховною Радою 18 березня.

Метою документа є вдосконалення деяких законодавчих положень, зокрема щодо питань відпустки та соціальних гарантій працівників.

15 квітня 2015 року генеральним директором ПП «Юридична компанія «ТЕРРА» Мірошниченко О. А. взято участь у засіданні комітету

15 квітня 2015 року генеральним директором ПП «Юридична компанія «ТЕРРА» Мірошниченко О. А. взято участь у засіданні комітету з питань податкової політики, права і нормотворчості Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Чернігівській області.

Головою комітету обрано Адаменка Дмитра Миколайовича, заступником голови - Мірошниченко Оксану Андріївну, секретарем – Пекуровську Олену Миколаївну.

Збір матеріалів