Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

Трудове право

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Михайленко Т.С.

Студентка 2-го курсу групи П-121

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і

Права МНТУ імені академіка Ю.Бугая

Науковий керівник к.ю.н., доцент Мірошниченко О.А.

Проблеми правового регулювання збереження конфіденційної інформації на сучасному етапі

Мірошниченко О.А.

к.ю.н., доцент

генеральний директор Юридичної компанії «Терра»

Студенти-стажисти на підприємстві

  01 січня 2013 року запрацював новий Закон про зайнятість. Зокрема, він передбачив можливість проходження стажування на підприємствах студентами вищих та учнями професійно-технічних навчальних закладів (далі – ВНЗ та ПТНЗ)

  На виконання норм даного закону Кабінетом Міністрів України було затверджено Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях №20 від 16.01.13 р..

Трудове право

  Послуги, що надаються фахівцями Юридичної компанії «Терра»у цій сфері, включають:

  • Розробка правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • Розробка посадових інструкцій;
  • Розробка інструкцій з охорони праці;
  • Складання колективного договору та його реєстрація;
  • Розробка положення про преміювання;
  • Розробка положення про оплату праці;
  • Проведення конференції трудового колективу;
  • Підготовка та здача звітності до податкової інспекції, пенсійного фонду;

Деякі проблеми правового регулювання виплати заробітної плати найманим працівникам.

Савоста Л.О.,

провідний юрисконсульт

ПП «Юридична компанія «ТЕРРА»

Науковий керівник: к. ю. н., доцент

Мірошниченко О.А.

    Кожен має право на працю, на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом, на своєчасне одержання винагороди за працю. Саме такі положення закріплені в Основному Законі України [1].

Реформування трудового права України як одне із невідкладних завдань держави.

Мірошниченко О.А.,

к.ю.н., доцент кафедри права України

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права

МНТУ імені академіка Ю. Бугая

Особливості правового регулювання строкових трудових відносин з науково-педагогічними працівниками у чинному законодавстві про працю та у проекті трудового кодексу України.

ТРУДОВЕ ПРАВО

УДК 349.2:378.091.12

Оксана Мірошниченко,

кандидат юридичних наук,

завідувач кафедри права України

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права

Міжнародного науково-технічного університету

імені академіка Юрія Бугая.

У статті досліджується проблематика особливостей правового регулювання строкових трудових відносин науково-педагогічних працівників на сучасному етапі, укладення строкового трудового договору, переукладення та припинення трудових відносин.

Збір матеріалів