Пропустити навігацію.
Головна

Наукова робота

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Михайленко Т.С.

Студентка 2-го курсу групи П-121

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і

Права МНТУ імені академіка Ю.Бугая

Науковий керівник к.ю.н., доцент Мірошниченко О.А.

Права та обов’язки батьків і дітей.

Дюжова Т.О

Учениця 9 – В класу

загальноосвітнього навчального закладу №3

м. Чернігова

Науковий керівник: к. ю. н., доцент

Мірошниченко О.А.

    Проблемам правового регулювання прав та обов’язків батьків і дітей присвячені роботи багатьох провідних вчених, зокрема, Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Керецман В. Ю., Семерак О. С. та інших.

Деякі проблеми правового регулювання виплати заробітної плати найманим працівникам.

Савоста Л.О.,

провідний юрисконсульт

ПП «Юридична компанія «ТЕРРА»

Науковий керівник: к. ю. н., доцент

Мірошниченко О.А.

    Кожен має право на працю, на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом, на своєчасне одержання винагороди за працю. Саме такі положення закріплені в Основному Законі України [1].

Соціальне забезпечення громадян як одне з пріоритетних завдань держави на сучасному етапі.

Мірошниченко О.А.

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри Права України

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права

Реформування трудового права України як одне із невідкладних завдань держави.

Мірошниченко О.А.,

к.ю.н., доцент кафедри права України

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права

МНТУ імені академіка Ю. Бугая

Особливості правового регулювання строкових трудових відносин з науково-педагогічними працівниками у чинному законодавстві про працю та у проекті трудового кодексу України.

ТРУДОВЕ ПРАВО

УДК 349.2:378.091.12

Оксана Мірошниченко,

кандидат юридичних наук,

завідувач кафедри права України

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права

Міжнародного науково-технічного університету

імені академіка Юрія Бугая.

У статті досліджується проблематика особливостей правового регулювання строкових трудових відносин науково-педагогічних працівників на сучасному етапі, укладення строкового трудового договору, переукладення та припинення трудових відносин.

Збір матеріалів