Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 • Юридичне консультування з питань чинного законодавства України, в т.ч. з господарського, земельного, цивільного, договірного та інших галузей права;
 • Представництво інтересів в:
  • органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • контролюючих та правоохоронних органах;
  • органах прокуратури та Службі безпеки України;
  • інших державних установах та організаціях при виникненні нестандартної ситуації;
 • Підготовка і проведення зборів учасників ТОВ, конференції трудового колективу;
 • Розробка проектів трудових договорів, внутрішніх локальних актів (колективних договорів, протоколів, положень, інструкцій тощо);
 • Розробка проектів цивільно-правових договорів, контрактів та інших правочинів, їх юридичний аналіз на відповідність чинному законодавству;
 • Супровід процесу прийняття на роботу, звільнення, скорочення штату;
 • Юридичний аудит кадрової документації;
 • Складання письмових юридичних висновків з актуальних юридичних питань;
 • Представництво інтересів та захист у судах всіх інстанцій;
 • Проведення тренінгів/семінарів з актуальних питань законодавства України;
 • Абонентське юридичне обслуговування бізнесу.